Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 3892/BGDĐT-GDTrH 28/08/2019 V/v HD thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020
2 1602/SGD&ĐT-GDTrH 30/08/2019 Công văn 1602/SGD&ĐT-GDTrH
3 306/KH-UBND 13/05/2019 KH 306 của UBND tỉnh
4 170/PGD&ĐT 22/04/2019 Công văn số 170/PGD&ĐT
5 06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT
6 CV Số: 366 /PGD&ĐT 03/10/2018 CV của Phòng GD&ĐT v/v HD thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019
7 Số: 14/KH-TH 29/09/2018 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA TRƯỜNG THCS LÝ NHẬT QUANG
8 CV Số: 351 /P.GDĐT-GDTX 26/09/2018 CV của Phòng GD&ĐT Đô Lương v/v HD thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2018-2019
9 Số: 1794/SGDĐT-KTKĐCLGD 17/09/2018 Số: 1794/SGDĐT-KTKĐCLGD
10 CV Số: 326 /PGD&ĐT-THCS 07/09/2018 CV của Phòng GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2018-2019
11 Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
12 Công văn: 386/P.GDĐT-GDTX 27/09/2017 HD thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2017-2018 (Phòng GD&ĐT Đô Lương)
13 384/PGD&ĐT 26/09/2017 HD nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 (Phòng GD&ĐT Đô Lương)
14 CV 1781/SGDĐT-KTKĐCLGD 13/09/2017 HD thi HSG tỉnh, chọn ĐT quốc gia năm học 2017-2018 (Sở GD&ĐT Nghệ An)
15 Công văn 332 06/09/2017 HD nhiệm vụ năm học 2017-2018 (Phòng GD&ĐT Đô Lương)
16 1656 /SGD&ĐT-GDTrH 25/08/2017 HD nhiệm vụ năm học 2017-2018 (Sở GD&ĐT Nghệ An)
17 Công văn 4424/BGD&ĐT 22/09/2017 HD nhiệm vụ năm học 2017-2018 (Bộ GD&ĐT)
18 Công văn số: 440 /PGD&ĐT-THCS 21/09/2016 Công văn số: 440 /PGD&ĐT-THCS của Phòng GD&ĐT Đô Lương v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD THCS năm học 2016-2017
19 Công văn 1817- SGD&ĐT-VP 15/09/2016 Công văn 1817- SGD&ĐT-VP của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017
20 CV Số: 4325/BGDĐT-GDTrH 01/09/2016 CV Số: 4325/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017
21 Chỉ thị 14 CT-UBND 13/10/2016 Chỉ thị 14CT-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện NVNH 2016-2017
22 Công văn 1710/SGD&ĐT 05/09/2016 CV của Sở GD&ĐT Nghệ An
23 Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT 28/03/2016 Điều lệ trường phổ thông
24 4341 Công văn Bộ GD&ĐT 01/09/2016 Công văn Bộ GD&ĐT
25 Công văn Số: 117 /CV-PGDĐT 17/06/2016 (V/v báo việc huy động quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của học sinh năm học 2014 - 2015 và 2015 - 2016 trong các trường công lập trên đia bàn Thị xã)
26 Công văn Số: 2017/SGDĐT-GDTrH 17/06/2016 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016
27 Công văn Số: 2107 /SGDĐT-GDTrH V 30/10/2015 Chỉnh sửa nội dung sách giáo khoa Tin học cấp THCS
28 857/GM-VTĐBTB 15/06/2016 Vv Giấy mời dự Hội nghị giao ban Vùng Thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 2 năm học 2015-2016
29 770/SGDĐT-GDTrH 01/06/2016 Vv hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2016-2017
LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây